Episk nyhedsbrev i denne omgang :) Vi kommer vældig vidt omkring med alt fra menstruationsorlov i Spanien til Israels apartheid-status, elbilers indvirkning på luftforurening, futuristisk nødhjælpstech, en perfekt eksplosion i verdensrummet og ikke mindst Hammurabis lov fra oldtidens Babylonien, der her knapt 4000 år senere måske giver mening i et helt nyt lys. Spændende!

Hjertelig velkommen til #ActualNews
Denis

Husk at støtte hvis du kan; bare en 10'er pr. nyhedsbrev gør en kæmpe forskel: De 84 af jer der pt støtter, er direkte med til at sikre nyhedsbrevets overlevelse, TAK.

-Og husk at række ud hvis du står og mangler et inspirationsoplæg eller research inden for basically hvilket som helst emne: Fusionsenergi, fremtidens mode, uddannelse eller landbrug? Jeg har skrevet og talt om det meste i løbet af 135 nyhedsbreve og 139 foredrag, og det jeg ikke ved endnu, det finder jeg.

Energi, miljø & klima

Grøn FOMO: Der er ikke kun tektonisk aktivitet i undergrunden, men heldigvis også langt over klodens jordskorpe – oppe i den kollektive bevidsthed. The Atlantic argumenterer her at Den Grønne Omstilling, der har været efterspurgt i årtier og som nu reelt er i fuld gang, ikke længere drives frem af modvillig selvopofrelse men af en selvforstærkende effekt drevet af udsigten til enorme økonomiske og sikkerhedspolitiske fordele. Og hvad så? Bevæggrunden til klimahandling er kort sagt ved at skifte fra skyld til FOMO – hvilket om noget må siges at være et seismisk skift. Næste udfordring: Den næste udfordring bliver, at sikre at omstillingen kommer så mange som overhovedet tænkeligt muligt til gavn. Læs også: De globale investeringer i grøn omstilling overgik ifølge BloombergNEF $1 trillion i 2022. Beløbet matchede for første gang nogensinde investeringerne i fossile brændsler.

Elbiler og luftkvalitet: Mens debatten om hvorvidt elbiler nu også er mere klimavenlige end fossilbiler forsat raser i det små (1, 2, 3), kommer her et dugfriskt studie fra University of Southern California med en home-run af en bonusvinkel: For hver 20 elbiler pr 1000 indbyggere i et lokalsamfund reduceres astmarelaterede hospitalsbesøg i lokalsamfundet med 3,2%. Hvorfor? Primært fordi elbiler ikke har noget udstødningsrør at forurene luften med. Og hvad så? Luftforurening er den tredjestørste dræber på verdensplan.

Vindmøllevinger bliver cirkulære: Vestas har i samarbejde med bl.a. Aarhus Universitet og Teknologisk Institut udviklet en ny kemisk proces der gør epoxy-baserede vindmøllevinger genanvendelige, uden at det er nødvendigt at ændre designet eller sammensætningen af vingematerialet. Og hvad så? Genanvendelse af vindmøllevinger har længe været en hovedpine for industrien – men nu kan gamle vinger betragtes som en kilde til råmateriale. Læs også: Har du hørt om vindmølleskibet Voltaire der er højere end Eiffeltårnet? Jeg skrev lidt om det nederst i #AN 133.


Samfund

Kæmpesejr for 100:80:100-modellen: Ca. 3000 ansatte på tværs af 61 selskaber i Storbritannien har afsluttet et af verdens største eksperimenter med 4-dages arbejdsuger, a.k.a. 100:80:100-modellen – hvor man modtager 100% løn for 80% arbejde med 100% engagement. Resultat: 15% af deltagerne vil ikke tilbage på 5-dages arbejdsuge for nogen tænkelig lønforhøjelse, 39% følte sig mindre stresset, 40% oplevede bedre nattesøvn, 54% oplevede bedre work-life-balance, der var 66% færre sygedage og 92% af selskaberne har besluttet sig for at forlænge ordningen. Læs også: Foruden de åbenlyse fordele ved ordningen er der også de mindre synlige fordele for klimaet – og til forskel fra andre klimaløsninger ses det at skulle arbejde mindre i klimaets navn ikke just som et trælst offer.

Første menstruationsorlov i Europa: Kvinder i Spanien der oplever store menstruationssmerter, hvilket ifølge spansk forening for gynækologi er ca. hver tredje kvinde, kan fremover som de første i Europa gå på betalt menstruationsorlov. Herudover: Loven er blevet godkendt som led i en større pakke der samtidigt sikrer bedre forhold for transkønnede, gratis menstruationsprodukter på skoler og i fængsler, gratis fortrydelses- og p-piller i offentlige sundehedsklinikker og bedre adgang til at få abort på offentlige hospitaler (80% af landets aborter udføres pt på private klinikker).

Vestligt kvæk mod apartheid: Barcelonas borgmester Ada Colau er gået moralsk enegang og suspenderet alle institutionelle forbindelser til Israel, herunder venskabsbyaftalen med den israelske hovedstad Tel Aviv, med begrundelsen at Israel har udviklet sig til en apartheidstat. Hvorfor? Fordi mens Vestens øjne i forargelse er rettet mod russisk aggression har Israel undertrykt det palæstinensiske folk med så tiltagende en systematik at verdens største menneskerettighedsorganisation Amnesty International i 2022 har erklæret Israel for – og i 2023 stadfæstet som – en decideret apartheidstat. Læs mere: FN's Menneskerettighedsråd har vedtaget i alt 99 resolutioner mod Israel siden 2006 – det er flere end mod alle andre lande i verden, sammenlagt. Og hvad så? Det er påfaldende at dette ikke får mere opmærksomhed, end det gør.

Diversitet i Kongressen: Pew Research Center har taget pulsen på kongresmedlemmerne i USA – og erklærer diversiteten baseret på etnicitet, køn og seksualitet i det 118. kongres for den højeste nogensinde i USAs historie. Læs også: Den første Gen Z'er i Kongressens historie blev stemt ind ved Midtvejsvalget i november 2022.


Wild science

Den perfekte eksplosion: Et internationalt hold forskere anført af en 24-årig stjernestuderende fra Københavns Universitet, Albert Sneppen, er som de første i verden lykkedes med at beskrive udseendet af et kosmisk sammenstød mellem to neutronstjerner – hvor den ufatteligt voldsomme eksplosion stik imod forventning er kuglerund og helt symmetrisk. Og hvad så? Studiet ændrer forskernes grundlæggende forståelse for et af universets vildeste fænomener, og medfører en helt ny metode til at måle på universets udvidelse. Læs også: Dette er det tredje studie som Albert Sneppen trods sin unge alder får udgivet i et førende videnskabeligt tidsskrift: I 2021 løste han en 40 år gammel gåde om hvordan lys reflekteres tæt på sorte huller og i 2022 opdagede han en ny kobling mellem global opvarmning og lokalt ustabilt vejr... Wow.

Oldowan teknologi ældre end megagammel: Forskere fra Smithsonian National Museum of Natural History har fundet et 3 millioner år gammelt stenredskab i Kenya, en såkaldt Oldowan teknologi, der er mere avanceret end man har troet var muligt så tidligt i menneskehedens oprindelse. Perspektiv: For mig personligt er menneskehedens oprindelse og menneskehedens fremskridt to sider af samme sag: Vi er startet et sted og så avanceret derfra hele vejen til i dag og i morgen. Derfor følger jeg med intens nysgerrighed enhver opdagelse, der rykker ved opfattelsen af vores oprindelse – for jeg ser fortidsfund som en vigtig del af fremtiden: Vores fortid er på flere måder noget der ligger forude, for jo flere fremtidsteknologier forskere får til rådighed, desto bedre forstår de fortidsteknologi. Jeg kiggede nærmere på vores fjerne, mellemfjerne og superfjerne fortid tilbage i #AN 50.


Nødhjælpstech

At søge efter positive perspektiver på jordskælvet i Tyrkiet/Syrien, hvis ufattelige omfang spænder over 50.000 km² (Danmarks samlede areal er 43.094 km²) og som har kostet op mod 50.000 menneskeliv, er som at søge efter overlevende under ugegammel pulveriseret mørtel – grænsende til umuligt...

Men det sker.

-Og det samme gælder for de positive perspektiver: Mens naturkatastrofer alle dage har kostet liv og lidelse har værktøjerne til at finde og hjælpe overlevende til gengæld aldrig før været så intelligente, udbredte eller effektive som i dag.

Digitale teknologier i nødhjælpsarbejde har været globalt tilgængelige siden de tidlige 00'ere, men hvad der ifølge World Economic Forum adskiller katastrofen i Tyrkiet/Syrien fra tidligere er masse-anvendelsen af digitale teknologier som kunstig intelligens, open source-efterretninger og sociale medier.

Her enkelte eksempler på banebrydende nødhjælpstech der har været anvendt til at redde jordskælvsofre i Tyrkiet og Syrien:

  • Nødblus-droner der svæver 20 m over lokationen, oplyser op mod 8.000 m² og tillader redningsarbejde i døgndrift
  • Mikrobølge-radarer til sporing af hjerteslag pĂĄ lang afstand
  • Open-source platforme til realtime overblik af tilgængelige ressourcer som donorblod, varmetæpper og madvarer, services der forbinder folk som vil hjælpe med folk som har brug for hjælp og ikke mindst Discord-fora til designere, programmører og projektledere der vil samskabe softwareløsninger
  • Sporing af mulige gaslækager i ødelagt infrastruktur gennem satellit-analyse af støvpartikler i atmosfæren
  • Blockchain og kryptovaluta til facilitering af friktionsfrie donationer og transparent distribution af bistand
  • Kunstig intelligens til analyse af satellitbilleder med henblik pĂĄ sporing af sikker genhusning og optimering af logistik til genopbygning

Læs også: Californien har som første delstat i USA udrullet et varslingssystem der giver borgerne 19 sekunder til at søge ly inden et jordskælv rammer. Det er ikke meget, men det er godt nok sejt!


Til sidst: Hammurabis lov

Kong Hammurabi, foto fra BilimtĂĽel

I min research af nødhjælpstech i Tyrkiet og Syrien er jeg faldet over en slags blast from the past, som jeg her til sidst vil dele med dig.

For længe, længe siden levede der nemlig en konge i Mesopotamien ved navn Hammurabi. Han herskede over oldtidens Babylonien i årene 1792-1749 f.v.t. – et rige der slangede sig langs floderne Tigris og Eufrat og som interessant nok strakte sig præcis op mod epicentret af det frygtelige jordskælv, der for nyligt ramte grænselandet mellem nutidens Tyrkiet og Syrien her 3700 år senere.

Samfundet var dengang strengt hierarkisk opdelt blandt aristokrater, almue og slaver, hvor de øverste niveauer nød privilegier og magt, mens de lavere led under diskrimination og undertrykkelse – og et af Hammurabis vigtigste arvestykker til eftertiden er blevet en sirligt nedmejslet lovtekst på en 2,5 meter høj diorit-stele kaldet Hammurabis lov a.k.a. Code of Hammurabi.

Lovteksten er blandt de ældste og bedst bevarede i verdenshistorien. Det er et kodeks bestående af 282 paragraffer som, forventeligt, var udtænkt til at opretholde hierarkiet i samfundet, men også til at fremme tillid og samarbejde gennem systematiseret ansvar, hvilket til gengæld var radikalt innovativt. Hammurabis lov har af samme grund både fundet vej til passager i Bibelen – ala øje for øje og tand for tand – og anses den dag i dag blandt grundstenene i moderne jura.

I lyset af jordskælvet den 6. februar 2023 og dets geografiske overlap med datidens Babylonien er der særligt én paragraf i Hammurabis lov der er faldet mig i øjnene, §229:

Hvis en bygmester bygger et hus til nogen, men ikke bygger det ordentligt, og det hus som han byggede falder sammen og dræber dets ejer, da skal denne bygmester selv lide døden.

Paragraffen er dyster. Men den siger noget om at man allerede dengang var opmærksom på vigtigheden af et solidt bygningsværk, måske netop fordi regionen var plaget af jordskælv, og derfor vigtigheden af en kontant påmindelse til bygmesteren om aldrig at springe over hvor gærdet er lavest på andres bekostning.

Jeg føler, at der er inspiration at hente i denne oldtidens erfaring.

Eftertiden ville det nemlig at den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdoğan kom til magten i 2003 i kølvandet på et andet frygteligt jordskælv – netop på løfter om at reformere den fordærvede byggebranche og det dysfunktionelle statsapparat, der hverken havde formået at jordskælvssikre eller forvalte tilstrækkeligt redningsarbejde med over 17.000 døde til følge.

-Spol frem til dagens Tyrkiet og her står Erdoğan så 20 år senere – bygmesteren over alle bygmestre – uden at have indfriet skyggen af sit overbygmesterløfte. Tværtimod står han omslynget af spytslikkere på et bjerg af uhæmmet korruption, som har ført til ureguleret byggeboom på jordskælvsområder og nu op mod 160.000 helt eller delvist kollapsede ejendomme og 50.000 døde.

Og uden at agitere for hverken selvtægt eller dødsstraf tænker jeg bare... gad vide hvad en Hammurabi anno 2023 havde sagt til dét...?

Ville han lade en mislykket overbygmester som Erdoğan fortsætte karrieren ufortrødent og bare nyde den dumsmarte straffrihed som nutidens politikere alt, alt for ofte slipper af sted med?

Eller ville han i dagens digitaliserede verdenssamfund søge et mere bæredygtigt leje mellem dét og den afstumpede brutalitet fra fordums tid?


Det var alt hvad jeg havde af menneskehedens fremskridt til dig i denne omgang.

Jeg håber du går herfra klogere, gladere eller mere håbefuld – og hvis du gør, så håber jeg at du vil dele disse nyheder med en masse andre, så vi alle kan blive klogere, gladere og mere håbefulde – sammen!

Mange, mange tak fordi du læste med ❤️ Husk at støtte hvis du kan.

Kæmpe kh
Denis

Tags

Denis Rivin

Futurist, kunsthistoriker og iværksætter. Kritisk optimist og formidler af menneskehedens fremskridt. Forfatter til Folkes Fremtidsrejser og medstifter af Learning Mission.

Tillykke! Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet :)
SĂĄdan! Nu mangler du bare check-out for fuld adgang til #ActualNews.
Velkommen tilbage, du er logget ind!
SĂĄdan! Din konto er nu fuldt aktiveret og du har adgang til alt indhold.